HIGH5 Nutrition > Nezařazené > Přínosy silového tréninku pro vytrvalostní sportovce

Přínosy silového tréninku pro vytrvalostní sportovce

Silový trénink může být skvělým prostředkem ke zlepšení výkonnosti ve vytrvalostních disciplínách. Studie realizovaná za účasti cyklistů z dánského národního týmu ukázala, že u skupiny, která zařadila do svého režimu i silový trénink, došlo ke zlepšení výkonu v časovce a zároveň nedošlo ke zvýšení tělesné hmotnosti.

V rámci studie byli účastníci rozděleni do dvou skupin. Jedna praktikovala běžný cyklistický trénink, druhá skupina kromě cyklistického tréninku zařazovala také silový program se zátěží mezi 70 a 88 procenty maximálního výkonu.

Výsledky studie ukázaly, že při zařazení silového tréninku došlo u cyklistů ke snížení množství tělesného tuku o 2 %, nárůstu síly kvadricepsů o 12 % a zlepšení výkonu ve 45minutové časovce o 8 %. Zlepšení výkonu nastalo díky větší maximální síle a schopnosti déle pracovat ve vyšší intenzitě. U kontrolní skupiny nebyl pozorován žádný nárůst síly ani změna výkonu v časovce.

Přestože nebyl pozorován nárůst svalové hmoty přímo v kvadricepsech, byl u skupiny zařazující silový trénink pozorován nárůst svalové hmoty přibližně o 2 kg, tudíž pravděpodobně došlo k hypertrofii jiných svalových skupin. Díky současnému úbytku tukové tkáně však zůstala celková tělesná hmotnost stejná jako na začátku studie, což je především pro vytrvalostní sportovce velmi důležité, protože se většinou obávají, aby s nárůstem tělesné hmotnosti nedošlo k poklesu výkonnosti. Tyto obavy jsou samozřejmě opodstatněné, pokud bychom se bavili o nabírání tělesného tuku. Pokud však dochází k nárůstu svalové hmoty (především rychlých svalových vláken) jako v případě této studie, dosahují sportovci zpravidla zlepšení rychlostních schopností.

Podle vědců při kombinaci vytrvalostního a silového tréninku dochází k menšímu nárůstu svalové hmoty než při samotném silovém tréninku, ale současně dochází ke zlepšení nervosvalové aktivity a zapojení většího počtu svalových vláken, což se samozřejmě odráží v celkovém zlepšení výkonnosti.

I vytrvalostní sportovci by tedy měli zvážit zařazení silového tréninku, protože jim může přinést zajímavé zlepšení výkonu bez obávaného nárůstu tělesné hmotnosti.

Autor článku: Mgr. Tomáš Pavelek

Reference:

Aagaard, P., Andersen, J., et al. Effects of Resistance Training on Endurance Capacity and Muscle Fiber Composition in Young Top-Level Cyclists. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 2011. 21, e298-307