Žádný doping
  HIGH5 Nutrition > Žádný doping

V rámci naší výroby dodržujeme velmi přísný systém kontroly, který zajišťuje vysokou kvalitu výrobků a eliminuje riziko neúmyslného dopingu. Níže najdete nejdůležitější body naší antidopingové politiky:

 

 • Produkty HIGH5 neobsahují složky ze seznamu zakázaných látek WADA*.
 • Produkty HIGH5 jsou pravidelně testovány na obsah zakázaných látek ve špičkových nezávislých laboratořích LGC.
 • Máme k dispozici 100% prověřené záznamy bez pozitivních dopingových testů.
 • Britské obchodní konsorcium (BRC) nezávisle kontroluje dodržování celosvětových standardů bezpečnosti potravin v naší výrobě.
 • Na našem e-shopu najdete certifikáty potvrzující nezávadnost jednotlivých šarží našich produktů.
 • Našim produktům důvěřují mistři světa a olympijští vítězové.
 • Produkty HIGH5 můžete užívat s absolutní důvěrou.

 

Našim zákazníkům garantujeme, že produkty HIGH5 vyrábíme podle nejvyšších standardů v čistém a kontrolovaném prostředí s cílem zabránit neúmyslnému dopingu.

Níže naleznete více informací o tom, co obnáší náš závazek poskytovat produkty bez obsahu dopingových látek.


Jaké je riziko kontaminace dopingovými látkami?

Bezpečnost potravin definuje podmínky a postupy, které zajišťují kvalitu a nezávadnost potravin, a brání jejich kontaminaci nežádoucími látkami. Někteří spotřebitelé mají obavy, že doplňky výživy mohou obsahovat zakázané látky. Trh sportovních doplňků výživy je velmi široký a najdete na něm nejen firmy jako HIGH5, které dodávají produkty obsahující stejné složky, jaké najdete ve své běžné stravě. Na druhém konci spektra můžete naopak najít firmy, které prodávají produkty obsahující pochybné složky neznámého původu. Bohužel jsme všichni běžně házeni do jednoho pytle. V různých zemích navíc existují velmi odlišná pravidla pro výrobu a označování doplňků výživy.

 

Naštěstí jsou zde i dobré zprávy! Nejnovější poznatky ukazují, že kontaminace doplňků výživy zakázanými látkami je velmi ojedinělá (méně než 1 %)[1]. Výzkum navíc ukázal, že většina pozitivních testů se objevila u doplňků jako kreatin, multivitaminy a spalovače tuku. V rámci tohoto výzkumu bylo testováno celkem 152 vzorků doplňků výživy. V kategorii proteinů a sacharidových nápojů byl pouze jeden pozitivní nález, zatímco v kategorii „ostatních“ (kreatin, multivitaminy a spalovače tuku) byl pozitivní nález celkem u 15 vzorků [2]. To naznačuje, že při užívání proteinových a sacharidových nápojů je riziko neúmyslného dopingu minimální.

 

Je důležité, abyste u jednotlivých výrobců sportovní výživy měli k dispozici dostatek informací o kontrole kvality a testování produktů.


Co dělá HIGH5 pro minimalizaci rizik?

Abyste mohli užívat produkty HIGH5 s naprostou důvěrou, jsou naše výrobní procesy zcela transparentní. Je důležité, aby se kontaminaci dopingovými látkami zamezilo už v okamžiku, kdy vymyslíme nový produkt, proto nikdy nepoužíváme složky, které jsou na seznamu zakázaných látek WADA. Když vyvíjíme nový produkt, vyhodnocujeme riziko kontaminace jednotlivých složek ještě dříve, než se produkt dostane do výroby a na trh. Pravidelné testy jednotlivých šarží našich produktů nikdy neprokázaly obsah zakázaných látek.

 

Věříme tomu, že komplexní systém kontroly kvality je důležitý proto, aby poskytl spotřebitelům klid a důvěru. Abychom zajistili maximální kvalitu a bezpečnost našich produktů, několikrát ročně necháváme otestovat naše postupy Britským obchodním konsorciem (BRC). Máme extrémně vysoké požadavky na kvalifikaci a zkušenosti našich zaměstnanců, které navíc pečlivě sledujeme. Všechny tyto postupy zajišťují vysokou kvalitu a bezpečnost našich produktů.


Složení

 • Produkty HIGH5 neobsahují složky ze seznamu zakázaných látek WADA, výjimkou je glycerin obsažený v tyčinkách EnergBar a 4:1 Bar.
 • Glycerin v tyčinkách: Tyčinky HIGH5 EnergyBar a 4:1 Bar obsahují malé množství glycerinu. Vyjádření WADA „Glycerol je zakázaný, protože působí jako plazmový expandér. K pozitivnímu dopingovému nálezu je však nutné užívat výrazně vyšší množství, než jaké se běžně vyskytuje v potravinách, nápojích, toaletních potřebách nebo lécích. Množství glycerolu, které obsahují potraviny a toaletní potřeby je příliš malé na to, aby vedlo k pozitivnímu dopingovému testu.“
 • Pokud máte ještě nějaké obavy, prosím kontaktujte nás na info@high5nutrition.cz nebo jednoduše EnergyBar a 4:1 Bar neužívejte. Tyčinky HIGH5 se vyrábí v samostatném závodě odděleně od ostatních produktů.
 • Poznámka: Glycerin bude k 1.1.2018 ze seznamu zakázaných látek stažen WADA, více informací zde: https://www.wada-ama.org/en/questions-answers/prohibited-list
 • V našich produktech nepoužíváme dimethylamylamin (DMAA).

Výroba

HIGH5 se při výrobě řídí potravinářskými standardy BRC, které pro výrobu nastolují extrémně přísná měřítka, o nichž se můžete dočíst níže. Pokud spolupracujeme se smluvními výrobci, velmi pečlivě si je vybíráme. Tyto společnosti musí mít akreditaci Informed Sport, splňovat naše přísná kritéria a dodržovat všechny kroky, které zamezují možnosti kontaminace během výroby.

 

Vždy si pečlivě vybíráme naše dodavatele a před použitím nových složek nebo dodavatelů vše důkladně prověřujeme.


Testování produktů

S našimi přísnými postupy a kontrolami v podstatě neexistuje šance, že by naše produkty obsahovaly jakékoliv nepovolené látky. Stejně jako ostatní výrobci sportovní výživy namátkově testujeme jednotlivé šarže našich produktů, abychom měli naprostou jistotu. Není tak překvapením, že produkty HIGH5 nebyly nikdy pozitivně testovány na obsah látek zakázaných WADA. Více než 20 let dodáváme doplňky výživy profesionálním sportovcům a žádný z nich nikdy neměl pozitivní dopingový nález. Vzorky jednotlivých šarží uchováváme po celou dobu prodeje daných produktů. Díky pravidelnému testování a 100% prověřeným výsledkům můžeme s jistotou dodávat doplňky výživy mistrům světa a olympijským vítězům.


Produkty jsou testovány v laboratořích LGC

Od roku 2006 náhodně testujeme naše produkty ve světově uznávaných laboratořích pro výzkum a kontrolu dopingu LGC (dříve známé jako HFL), které provádějí specializované testování doplňků výživy (Informed-Sport a Informed-Choice). Laboratoře jsou podporovány UK Sport a pyšní se akreditací ISO 17025, což je mezinárodní standard pro analytické laboratoře, který zajišťuje dodržování požadovaných detekčních limitů, aby byla zachována integrita a přesnost naměřených výsledků. ISO 17025 je průmyslový standard pro analytické laboratoře.

 

Testování v důvěryhodných laboratořích je důležité, abychom vás mohli ujistit, že produkty HIGH5 nejsou kontaminovány zakázanými dopingovými látkami. Kromě standardu ISO 17025 mají laboratoře LGC zkušenosti také s testování pro WADA. Jejich testy dokážou analyzovat více než 146 látek, které jsou ve sportu považovány za nepovolené, a hrozí, že jimi mohou být produkty kontaminovány. Mezi takové patří anabolické látky, stimulanty, beta-2-agonisté, rekreační drogy a maskovací látky. Jejich velmi citlivé testy mohou detekovat kontaminaci už od 10 ng/g u steroidů a 100 ng/g u stimulantů. To je jako testem detekovat dešťovou kapku v olympijském bazénu. Laboratoře LGC jsou schopny testovat na obsah zakázaných látek všechny naše produkty.


Informed Sport

Zákazníci se nás často ptají, jestli mají produkty HIGH5 akreditaci Informed Sport – nemají, ale někteří z našich dodavatelů ano. Společnost Informed Sport spadá pod firmu LGC, jejíž světově uznávané laboratoře využíváme k testování našich produktů.

 

Věříme, že poslání programu Informed Sport je prospěšné pro celé odvětví sportovní výživy. Od zavedení tohoto programu se zvýšila úroveň kvality doplňků výživy a snížilo se množství produktů kontaminovaných dopingovými látkami. Na druhou stranu je potřeba, aby fungovaly také alternativní programy kontroly jakosti, které zajistí pro zákazníky ty nejvyšší standardy. HIGH5 má vlastní přísnou kontrolu kvality, která spolu s pravidelným testováním a 100% prověřeným výsledkům poskytuje sportovcům užívajícím produkty HIGH5 stejnou jistotu.


Proč se HIGH5 nespoléhá na vlastní testování?

Domníváme se, že samotné testování produktů na obsah zakázaných látek nemusí být dostačující pro to, aby zajistilo 100% čisté produkty. Je nezbytné mít zavedena správná pravidla a postupy, které zabrání kontaminaci během výrobního procesu. Testování však samozřejmě v rámci kontroly kvality hraje důležitou roli. Pravidelně testujeme naše produkty, abychom ověřili, že opatření, která jsme zavedli ve výrobě, opravdu fungují. Za více než 20 let, kdy vyrábíme sportovní výživu, naše produkty nikdy nebyly pozitivně testovány na obsah dopingových látek.

 

Testování produktů na obsah zakázaných látek ještě nemusí znamenat, že je produkt zaručeně čistý. Žádný výrobce ani kontrola kvality nemohou takové tvrzení stoprocentně zaručit. Podívejme se na to trochu hlouběji:

 

Za prvé, seznam zakázaných látek WADA není definitivní. Uvádí jednotlivé třídy zakázaných látek jako anabolické a podobné zakázané dopingové látky, neuvádí však kompletní soupis zakázaných látek. Při testování produktů na obsah zakázaných složek tak není možné pouze odškrtávat jednotlivé položky v seznamu zakázaných látek WADA. Testování nemůže ochránit před kontaminací neznámými, neprověřenými a netestovanými látkami. Nicméně laboratoře LGC jsou díky důkladnému testování výrobků a zkušenostem s testováním pro WADA schopny vytvořit vlastní seznam zakázaných látek, na jejichž obsah jednotlivé produkty testují a je tak u nich zachována integrita a prokazatelnost testů.

 

Za druhé, při testování vzorku konkrétní šarže bude vždy existovat velká část produktu, která není testována a potencionálně může být kontaminována dopingovými látkami. Například celá šarže může mít 500 kg, ale je testováno pouze 100 g. To znamená, že 499,9 kg z dané šarže nebylo testováno. Je tak docela možné, že pokud by byl produkt opravdu kontaminován, v konkrétním vzorku se to neprojeví.

 

Testování by mělo být považováno spíše za doplňující kontrolu kvality než za garanci produktu bez dopingových látek. Především bychom se měli zaměřit na eliminaci rizika kontaminace vstupních surovin a dodržovat přísný výrobní protokol. HIGH5 se výrobě doplňků výživy věnuje více než 20 let a má tak dostatek vědomostí a zkušeností, díky kterým může sportovcům nabízet opravdu bezpečné a kvalitní produkty.


Standardy bezpečnosti potravin BRC

HIGH5 několikrát ročně prochází auditem BRC (Britské obchodní konsorcium), jedná se o přední certifikační program pro bezpečnost a kvalitu, který využívá více než 23 000 dodavatelů ze 123 zemí. Standardy zaručují, že dodržujeme všechny zákonné povinnosti týkající se kvality, bezpečnosti a výrobních postupů, a chrání tak našeho koncového zákazníka. Certifikace nezávisle ověřuje dodržování mezinárodně platných norem, což znamená, že můžete mít naprostou důvěru v bezpečnost našich produktů i všechny naše dodavatele.

 

Standardy bezpečnosti potravin BRC nám pomáhají nastavit správné výrobní postupy, abychom mohli vyrábět bezpečné a legální produkty, které z hlediska kvality splňují všechny požadavky našich zákazníků. Stanovují požadavky na řízení kvality a bezpečnosti, které zahrnují schvalování dodavatelů, dohledatelnost zdrojů, řešení problémů a postupy při stahování výrobků z trhu. Zahrnuto je také výrobní prostředí, které pokrývá uspořádání a údržbu budov a vybavení, úklid, kontrolu výskytu škůdců, nakládání s odpady a kontrolu cizích těles. Standardy bezpečnosti potravin navíc definují požadavky na vývoj produktů z hlediska obsahu alergenů, původu jednotlivých složek, balení produktů, kontroly a testování. Prostřednictvím pravidelného a komplexního školení jsou zaměstnanci HIGH5 seznamováni se všemi standardy, které musí dodržovat při výrobě kvalitní a bezpečné sportovní výživy.

 

Možná si říkáte, co to má společného s naší antidopingovou politikou, ale tyto standardy nám definují podmínky, ve kterých můžeme vyrábět bezpečné a kvalitní produkty. V rámci těchto podmínek jsme zahrnuli ještě naše vlastní kontroly bezpečnosti a testování na obsah zakázaných látek, aby byly naše produkty vhodné pro všechny sportovce. Rozhodli jsme se pro tento program, protože věříme, že cesta k bezpečným produktům bez dopingových látek začíná správnými výrobními postupy.


WADA, Světový antidopingový kodex a Seznam zakázaných látek

Posláním WADA je „vést celosvětové hnutí za sport bez dopingu“. WADA byla založena v roce 1999 jako nezávislá mezinárodní organizace financovaná a řízená sportovními hnutími a vládami členských zemí. Mezi její klíčové aktivity patří vědecký výzkum, vzdělávání a rozvoj antidopingových kapacit a dohlížení na dodržování Světového antidopingového kodexu (dále jen „Kodex“).

 

Kodex harmonizuje antidopingovou politiku, pravidla a předpisy v rámci sportovních organizací a veřejných orgánů po celém světě. Jeho hlavním účelem je ochrana čistých sportovců. Na tomto dokumentu je postaven celý Světový antidopingový program a všichni sportovci by se jím měli řídit.

 

Přestože Kodex zdůrazňuje, že sportovec musí převzít odpovědnost za to, co konzumuje a užívá (článek 21.1.3), tak v situaci kdy sportovec prokáže, že zakázanou látku požil nevědomě z kontaminovaného produktu, může mu být zákaz činnosti zkrácen nebo úplně zrušen. Nedávno aktualizovaný Kodex nabízí širší prostor pro přísnější tresty, ale je také flexibilnější, a umožňuje zkrátit trest, pokud sportovec prokáže, že nepodváděl úmyslně. Právě to může být případ kontaminovaných produktů.

 

U produktů HIGH5 neexistuje žádné opodstatněné riziko jejich kontaminace zakázanými látkami, ale neúmyslnou kontaminaci nelze vyloučit u žádného produktu a výrobce. Po celou dobu prodeje uchováváme vzorky šarží jednotlivých produktů, aby bylo možné je otestovat v případě podezření na kontaminaci zakázanými látkami.

 

WADA nenabízí žádné certifikace pro doplňky výživy, a proto nemůže schvalovat ani zakazovat jednotlivé výrobce a jejich produkty. Je odpovědností výrobce, aby zajistil, že jeho produkty neporušují antidopingová pravidla.

 

WADA klade velký důraz na vzdělávání sportovců, aby mohli předcházet úmyslnému i neúmyslnému používání zakázaných látek a dopingových metod. Podle nás je také důležité poskytnout sportovcům nástroje a informace k rozhodnutí, jaké doplňky výživy si koupit. Věříme, že informace, které poskytujeme, jsou dostačující, abyste se mohli správně rozhodnout, ale pokud máte nějaké další otázky, prosím kontaktujte nás.

 

Doufáme, že jsme odpověděli na všechny vaše otázky, a nyní můžete užívat produkty HIGH5 s naprostou důvěrou. Pokud si stále nejste jisti, můžete nás kontaktovat a my zodpovíme všechny vaše dotazy.

 

(1) https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/geyer_07e03hg_0.pdf

(2) http://informed-sport.com/sites/default/files/UK-Supplement-Survey-Abstract.pdf